MAJOITUS 24 ONLINE

Laajennettu Haku

AKKREDITOINTI

  1. Median akkreditoituminen tapahtumiin

  2. Hyvä median edustaja! Ilmoitahan akkreditointilomakkeessa selvästi lipputoiveesi HimosLomien tuottamaan tapahtumaan sekä osoite, johon haluat liput lähetettävän. Ilmoitamme kaikille hyväksytyille henkilökohtaisesti.
  3. Tapahtuma *
  4. Osoite on kotiosoite *